Websitelada

LADA heeft vorige jaar vragen gesteld aan het college over het niet verstrekken van de papieren gezondheidsverklaring van het CBR. Inwoners van Hollands Kroon kunnen deze verklaring wel ophalen bij de gemeente Schagen.

Dezelfde vragen heeft de fracrtie nu voorgelegd aan het huidige college met de vraag of zij het destijds gegeven antwoord willen heroverwegen en of de gemeente Hollands Kroon niet dienstbaar moet zijn aan haar inwoners.