Websitelada

De gemeenteraad, in de vergadering op 23 maart 2023,

verzoekt het college

- zo snel mogelijk een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschap op 15 maart jl.;

- op basis daarvan te bepalen hoe de dienstverlening m.b.t. de verkiezingen in de toekomst kan worden verbeterd;

Waarom deze motie?

Stemmen is een grondrecht en essentieel is voor een goed functionerende democratie. Iedere inwoner moet de mogelijkheid krijgen om zijn of haar stem uit te brengen.

Bij de verkiezingen op 15 maart waren veel minder stembureaus geopend dan in het verleden gebruikelijk was.

Oude Niedorp en Nieuwe Niedorp had slechts één stembureau. In het verleden waren dit er 3.

Winkel had één stembureau , dit waren er 2. Anna Paulowna had twee stembureaus, dit waren er 4.

Hippolytushoef had één stembureau, dit waren er 2.

De wachtrijen liepen bij sommige stembureaus op tot meer dan een uur.

Het stembureau in Nieuwe Niedorp was niet goed toegankelijk voor mindervaliden.

Het stembureau in Hippolytushoef had te maken met opstoppingen voor de deur, omdat de zijingang niet werd gebruikt.

In Nieuwe Niedorp, Anna Paulowna en Hippolytushoef was geen stembureau meer ingericht bij de zorglocaties.

Veel mensen hebben als gevolg van deze omstandigheden niet gestemd.

Termijn voor uitvoering en terugrapportage

Voor het zomerreces

Henk van Gameren (LADA&ANDERS !)