ladalogo

In de raadsvergadering van dinsdag 22 september is het raadsvoorstel om locaties voor een AZC vast te stellen behandeld.

Bijzonder, omdat voor het eerst een voorstel op de agenda stond dat door inwoners is voorbereid. Een digitale raadpleging en discussie met de door LADA-wethouder Frits Westerkamp geĆÆntroduceerde app Argu, waaraan bijna 4000 inwoners hebben deelgenomen. LADA wil Argu breed inzetten om inwoners actief te betrekken bij de besluitvorming.

Het digitaal discussie platform Argu is een uitstekend middel om het publiek debat te stimuleren. Inwoners kunnen met elkaar discussiƫren over lokale besluiten en vraagstukken die invloed hebben op hun eigen leefomgeving. Het zal dan wel goed ontwikkeld en makkelijk toegankelijk moeten zijn. Het zijn stappen op weg naar een participatieve democratie waarin een steeds grotere betrokkenheid van inwoners zal ontstaan.