pvda16

De openbare fractievergadering van de PvdA Hollands Kroon vindt digitaal plaats op maandag 17 januari, 20.00 uur.

Belangstellenden en insprekers zijn van harte welkom; na aanmelding ontvangt u de link om aan het gesprek deel te nemen (06 51 37 01 26).

Naast een aantal andere onderwerpen zal de agenda van de raadvergadering van 27 januari besproken worden.