reg BorderMaker

Op zaterdag 20 januari doen de Regius Debaters mee aan de finale van het NK Scholieren Debatteren.

De locatie is De Uithof van de Universiteit Utrecht. De organisatie is in handen van het Nederlands Debat Instituut en er doen nog 31 andere scholen mee. Het Regius College Schagen is de enige deelnemer van boven het Noordzeekanaal.

Het team bestaat uit: Anique van Rijn, Duncan Bart, Joëlle Gouverneur, Mark Langebeeke en Riley Schneider. Quinten Bart en Etiènne Gouverneur gaan mee als leerlingjurylid.

Sinds op 01 december bekend werd dat de finale was bereikt is koortsachtig gewerkt aan de voorbereidingen.

De stellingen waarover gedebatteerd gaat worden luiden:

· Rijke landen zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van water in arme landen.

· Het is goed dat er octrooien op medicijnen zijn.

· Er moet een robotaccijns* worden ingevoerd (* accijns op technologie waarbij arbeidsplaatsen verdwijnen).

In de eerste en derde ronde wordt gedebatteerd over twee van bovenstaande stellingen. In de tweede ronde, vierde ronde en tijdens de finale gaat gedebatteerd worden over een improvisatiestelling. Het team heeft vervolgens twintig minuten de tijd om de stelling voor te bereiden; hulp van buitenstaanders en elektronische hulpmiddelen zijn dan niet toegestaan.

Foto: Ingezonden