foto nieuwe aula oranjelaan BorderMaker

De laatste maanden is er hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe, tweede aula op de locatie Oranjelaan.

Op 23 januari is de nieuwbouw in klein gezelschap officieel geopend.

Al lange tijd was er een breed gedragen wens tot meer ruimte in het gebouw Oranjelaan om de circa achthonderd leerlingen die hier les krijgen meer leef- en studieruimte te geven. Met deze tweede aula, die voornamelijk is bedoeld als studie-aula en hierdoor rustiger is dan de bestaande aula, ontstaat er meer rust en ruimte in het gebouw. De leerlingen kunnen hier in alle rust verblijven of studeren. Dit heeft uiteraard weer positieve gevolgen voor de onderwijskwaliteit en het welbevinden van leerlingen en collega’s.

De openingshandeling werd verricht door Anne Hoekstra, voorzitter College van Bestuur. Zoals hij hierbij aangaf: ‘We zijn bijzonder trots op het resultaat. De Oranjelaan staat bol van de onderwijskundige ontwikkelingen. Deze aula zal, naast verblijfruimte, ook efficiënt ingezet worden als studieruimte. De locatie Oranjelaan is na de oplevering van deze aula klaar voor de toekomst!’.

Foto: Ingezonden