3421930 1 org

‘De huurdersvereniging “De Vijfhoek” en de huurdersorganisatie “Huurderskoepel Schagen en Omstreken”,

hebben in samenwerking met de Nederlandse Woonbond, begin september een digitale enquête opgestart om duidelijkheid te krijgen in de betaalbaarheid van de woonlasten van de huurwoningen van Wooncompagnie.

Er zijn totaal ruim 13.000 brieven verstuurd met het verzoek om mee te doen met deze enquête. Vanuit de huurdersvereniging De Vijhoek, hebben 520 huurders de enquête ingevuld. Vanuit de Huurderkoepel 745. Dus totaal 1275 enquêtes zijn binnen gekomen. Dit is 9,8%, en volgens de deskundige een hoge uitslag. Uit deze uitslag blijkt dat 27% van de huurders onder de armoede grens zitten. Zij kunnen deze woonlasten nog dragen door te bezuinigen op de dagelijkse boodschappen, medische zorg, cadeaus voor de kinderen en het lidmaatschap van verenigingen. Meer dan driekwart maakt zich er zorgen over of ze de huur kunnen blijven opbrengen.

Van de huurders die boven de armoede budget zit, verwacht 58% dat hun inkomen nog verder daalt. Via de Nederlandse Woonbond wordt dit onderzoek verder besproken met de landelijke politiek en de landelijke pers. Wij als huurders organisatie moeten ons sterk maken om in overleg met de directie de huren van Wooncompagnie betaalbaar te houden en de directie er op wijzen dat hun taak is om woningen te verhuren aan de minst draagkrachtigen van onze samenleving.

Foto: Internet

{fshare}

{ttweet}