holl kr

Controles en handhaving op logiesaccommodaties voor tijdelijke werknemers.

Net als in 2017 zijn de afgelopen maanden diverse bedrijven en locaties gecontroleerd op huisvesting van tijdelijke werknemers. Er zijn mooie, nette, vergunde logiesaccommodaties aangetroffen, maar er zijn ook niet-vergunde situaties aangetroffen.

Ondanks dat wij veel aandacht schenken aan dit onderwerp, is gebleken dat er nog maar weinig ondernemers uit eigen beweging voor de benodigde vergunningen zorgen en pas in actie komen zodra wij een handhavende maatregel opleggen. Dit is voor ons reden om door te gaan met extra controles op huisvesting, want het blijkt helaas nodig.

Meer informatie