holl kr

Permanent wonen in een recreatiewoning; wat vindt u hiervan?

Binnen welke kaders staan we toe dat mensen permanent in een recreatiewoning wonen? Graag horen we hoe u hier als inwoner of ondernemer over denkt. Hiervoor hebben wij een enquĂȘte opgesteld. Wilt u deze invullen? Kaders

In 2017 heeft de gemeenteraad met inwoners, ondernemers, het college en ambtenaren gesproken over het permanent wonen in een recreatiewoning. Het doel was om te peilen hoe de samenleving hierover denkt. Het was een positieve bijeenkomst die vraagt om verdere uitwerking.

Meer informatie