holl kr

Groeiend aantal taalmaatjes in Hollands Kroon en Schagen

Veertien vrijwilligers hebben de opleiding tot taalmaatje afgesloten en ontvingen op 3 december hun certificaat. Hiermee zijn er in totaal 30 taalmaatjes beschikbaar om laaggeletterde inwoners van Hollands Kroon en Schagen tijdelijke ondersteuning te bieden. Zij bieden hulp op gebied van lezen, schrijven, luisteren, rekenen, spreken en digitale vaardigheden.

Meer informatie