IMG 8804aa BorderMaker

De gemeente wil jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd of zich uitzonderlijk en belangeloos hebben ingezet gedurende langere tijd op een bijzondere manier kunnen waarderen. Op dit moment is er geen onderscheiding voor jongeren. De jeugdlintjes worden uitgereikt op dezelfde dag als de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen (Lintjesregen).

Aanmelden Jeugdlintje

Voor het jeugdlintje komen kandidaten in aanmerking tot en met 18 jaar die voldoen aan de toekenningscriteria. De gemeente Hollands Kroon reikt jeugdlintjes uit aan kandidaten die:

- zich vrijwillig inzetten voor een ander of voor de gemeente Hollands Kroon

- een bijzondere prestatie hebben geleverd

- een goed initiatief hebben genomen

- een voorbeeldfunctie voor anderen vervullen zijn met zijn/haar daad

- wonen in de gemeente Hollands Kroon

De held die je aanmeldt moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen

- De leeftijd is minimaal 6 en maximaal 18 jaar ten tijde van de prestatie/daad

- De inzet voor een ander of voor de gemeente Hollands Kroon is vrijwillig

- De jongere heeft een goed initiatief genomen

- De jongere is door zijn/haar daad een voorbeeld voor anderen

- Hij/zij woont in Hollands Kroon en is van onbesproken gedrag

- De inzet is niet eerder of op een andere manier beloond

- De inzet duurde minimaal een half jaar in het afgelopen jaar of het ging hier om een eenmalige bijzondere prestatie

Sluitingsdatum aanmelding is 1 december, latere aanmeldingen schuiven door naar een volgend jaar

Ook als je 18 jaar of jonger bent kun je een held aanmelden. Vraag aan je ouders/verzorgers om jouw voordracht goed te keuren. Je kunt geen jeugdlintje voor jezelf aanvragen.