Grote Zilverreiger FB 2aa BorderMaker

Het zal geen enkele natuurliefhebber ontgaan zijn dat er in de herfst en winter meer Grote Zilverreigers waargenomen worden.

Na de broedtijd, in kolonievorm, zwermen ze uit. Ze gaan voor een groot deel naar de uitgebreide graslanden van Friesland en de kop van Noord Holland en vangen vis. En daar zijn ze handig in.

Grote Zilverreiger FB 1 BorderMaker

In een kwartier tijd kwam deze witte reiger, in de buurt van Haringhuizen, met twee flinke vissen aan de kant, waaronder een snoek.

Roofvis snoek werd een prooi!

Grote Zilverreiger met vis 1 BorderMaker

Gele snavel bij de Grote Zilverreiger betekent winterkleed!

Foto's: Otte W. Zijlstra