waterspreeuw 1 Medium

Een zeldzame Waterspreeuw (Cinclus cinclus) in Wieringerwerf kunnen we natuurlijk niet negeren.

Ze komen een enkele keer wel eens naar Nederland toe en verblijven dan graag een tijdje bij stromend water waar ze voornamelijk onder water hun voedsel zoeken. Dat was hier niet het geval. Het voedsel bestaat meestal uit waterinsecten, kokerjuffers en soms een zoetwatergarnaaltje.

waterspreeuw kr 1 Medium

Er komen een paar ondersoorten van de Waterspreeuw voor. Dit betreft hier de Zwartbuikwaterspreeuw, waarschijnlijk uit het noorden. In Zuid Frankrijk/Duitsland komt de roodbuik ondersoort voor. Het is een zeer herkenbaar vogeltje van ongeveer 18 cm groot. Stevig gebouwd en dat is nodig voor zijn meest aquatische levenswijze. Vliegend met een zeer snelle snorrende vlucht.

Foto's: O.W. Zijlstra